Tình báo Bilin

Cách sử dụng "Chế độ so sánh mã vạch" để xác minh xem mã vạch có đúng hay không được gắn vào sản phẩm trong dây chuyền sản xuất

Bản trình diễn này được tạo cho các ứng dụng tại chỗ cần"xác minh mã vạch"trong các dây chuyền sản xuất. Của chúng tôi"Chế độ so sánh mã vạch"cho phép thiết lậpbxác minh giải mã để xác minh từng mã vạch được gắn trên mỗi sản phẩm có chính xác hay không.

(Nhấp vào để kiểm tra infoscan cố định mô hình FV2X0 / FV105 / FV104 / FV6X / FV3X)


 


Cái này bxác minh giải mã các mẫu cũng có thể được thiết lập trong PC của khách hàng tại chỗ bằng cách gửi lệnh, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Barcode Comparison Mode

Barcode verification

fixed barcode scanner verify

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required